Kamremsbyte

Kamremmen ska bytas med jämna mellanrum, vilket anges i servicehandboken. Byter du inte kamremmen i tid riskerar du ett kamremshaveri som ofta innebär stora skador på ditt fordon. Undvik onödigt stora skador genom att låta oss på Irmas Garage göra ditt kamremsbyte.