AC-Påfyllning

Laga och fyll på din AC hos oss på Irmas Garage. Vi gör en AC-påfyllning i Stora Höga snabbt och billigt. Det är tyvärr vanligt att ACn slutar fungera, vilket oftast beror på att det uppstått ett läckage någonstans i systemet. Vi rekommenderar givetvis alltid att först laga ACn så du slipper fylla på den fler gånger.

AC-Service

Din AC behöver kontinuerlig service för att hålla sig i gott skick och kyla som den ska. Fungerar den dåligt kan det mycket väl räcka med en service för att återfå en fullgod effekt. Under en AC-service ser vi dessutom om där finns något läckage och om du behöver en AC-påfyllning. Är gasen slut beror det på läckage som alltid bör åtgärdas innan man fyller systemet på nytt, eftersom ditt köldmedium annars riskerar att läcka ut igen. Vid väldigt små läckage kan en påfyllning hålla dig sval under sommarens varmaste månader, men en reparation innan påfyllning är alltid att föredra.

Önskar du ett pris på en AC-påfyllning, AC-service eller reparation? Kontakta då oss direkt. Vi hjälper dig med AC-påfyllning och service i Stora Höga.